Konsultacje

Konsultacje dietetyczne służą monitorowaniu efektywności
terapii i ich ilość jest dobierana indywidualnie.


Pierwsza konsultacja


Podczas pierwszej konsultacji dietetyk przeprowadzi wywiad zdrowotno - żywieniowy. Zapyta o choroby zdiagnozowane, dolegliwości zdrowotne, spojrzy w wyniki badań. Dopyta o preferencje i nawyki żywieniowe. Jeśli potrzeba- zleci dodatkowe badania lub zasugeruje wizytę u lekarza. Zostanie wykonane również badanie składu ciała informujące o ilości tkanki tłuszczowej, mięśni oraz wody w ciele. Zostanie doprecyzowany cel terapii żywieniowej oraz plan postępowania dietetycznego.Kolejne konsultacje


Kolejne konsultacje mają na celu monitorowanie przebiegu terapii. Odbywają się, w zależności od potrzeb, co 2-3 tygodnie. Dietetyk dopyta o aktualny stan zdrowia, o to jakie zaszły zmiany. Na każdej konsultacji będzie wykonywane badanie składu ciała. Na podstawie zebranego wywiadu, dietetyk poprowadzi dalszą część terapii.Konsultacje dietetyczna są bezpłatne
dla klientów cateringu.